Ayurveda & Vastu Praxis

„Omnia in numeris sita sunt“ – „Sve je u brojevima skriveno“ (lat.)

„…Broj – to je najdrevniji izvor sakralne informacije. Brojevi su prema svojoj prirodi vječni i sadržani u Božanskoj riječi zajedno sa čovječanstvom. Brojevi su sastavni dijelovi biblijske priče, koji ispunjavaju ulogu posrednika izmedju čovjekove percepcije i Božjeg providjenja…“

„U Svijesti čovjeka postoje segmenti povezani sa svakim brojem. Pri koncentraciji na svaki broj, pojavljuje se vibracija unutar tih segmenata. Nije važno na kojem jeziku se brojevi izgovaraju…“

„Na taj način, pri procesu regeneracije koncentracijom na brojeve, čovjek mijenja svoj duhovni svijet u pravcu vječnog razvitka, ostvarujući pritom svoju prvobitnu vječnu suštinu, sposobnu stvoriti vječno tijelo. Kroz znanja dobivena korištenjem brojeva, čovjek se kreće k duhovnom stanju koje predstavlja vječnost.“

„Uvećanje intenziteta djelovanja, koje sadrži princip neumiranja, u kojemu je pored osiguranja zdravlja uneseno i odsustvo dogadjaja štetnih po život, odredjeno je narednim brojčanim nizom

419 318 88941898.

Važno je imati na umu da se navedeni niz ne odnosi samo na posao vezan za proizvodnju, već i općenito na bilo koju djelatnost čovjeka. Pred početak bilo kojeg djelovanja s ciljem vašeg vječnog života, možete se misaono koncentrirati na ovaj niz ili na prva tri broja niza 419. Na razini Svijesti se podrazumijeva da za ovim brojevima slijede ostali brojevi uz pomoć kojih vi dostižete vječni razvitak.“

 

BROJČANI NIZOVI ZA SVAKI DAN

9788819719 – Univerzalo rješavanje zadataka

91371985 – Neutralizacija negativnih informacija prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

938179 – Brza pomoć

918197185 – Sve se dovodi 100% u Normu

388 617 819 14 – Orjentacija

191 317 481901 – Samoostvarenje