Ayurveda & Vastu Praxis

Klasična ayurvedska medicina u 21. stoljeću

Preduvjet svake terapije jest detaljna dijagnostika, koja je sastavljena na slijedeći način:

-Uvodni karton – sabiranje svih važnih medicinskih nalaza
-Sveobuhvatna anamnesa – utvrdjivanje prvobitne konstitucije i aktuelnog stanja
-tradicionalna diagnostika – Iris, puls, jezik, fiziognomija, izgled
-moderni tjelesni pregledi, shodno svrsi

Ayurvedskom medicinskom pregledu sjedinjuju se rezultati ayurvedske i evropske komplementarne medicine, kako bi omogućili neograničeno korištenje najvećih komplementarnomedicinskih sistema liječenja.

Iskusite klasičnu Ayurvedu u Evropi, prilagodjenu modernim uvjetima života, utjecajima iz okoline, te integriranu u socijalne i kulturne vrijednosti zapada.

Zdravstveni menagment

U ayurvedskom zdravstvenom menagmentu je težište stavljeno na prevenciju i relaksaciju. Osnova svih azijatskih sistema lijecenja predstavlja ishrana u skladu sa konstitucijom, te način života prilagodjen individualnim potrebama.

Ovdje se ubrajaju higijena spavanja, dnevna rutina sa sveukupnim tehnikama za čišćenje tijela i duha, te planiranje vremena u skladu sa dnevnim i godišnjim, hormonalnim i individualnim ritmovima.

Ambulantne konsultacije

Sve navedene konzultacije pregledi mogu se koristiti i van kurskog programa.

Preuzimanje dijela troškova od strane privatnog osiguranja je moguće, ali uz osobnu brigu i odgovornost.

Vaše investicije

Ayurveda medicinski pregled    – 108,-€
1,5 sata anamneze, pregledi i savjetovanja + 1/2 sata pismenog planiranje terapije

Zdravstveni menegment             – 81,-€
1 sat anamneze, pregled i savjetovanje + 1/2 sata pismenog planiranja

Troškovi koji slijede po satu       – 54,-€


Paracelsus - Ausbildungsvielfalt