Ayurveda & Vastu Praxis

 

Nakon svakog odslušanog seminara polaznici dobivaju Certifikat na njemačkom jeziku.

Certifikat sadrži slijedeće:

  1. Naziv organizatora seminara
  2. Vrijeme održavanja
  3. Temu
  4. Ime predavača
  5. Pečat i potpis

Certifikat je ispisan na njemačkom jeziku jer je sjedište organizatora u Njemačkoj.

Certifikat služi kao dokaz o učešću na seminaru sa konkretnom temom i autorizira imaoca za predavanje navedene teme.