Ayurveda & Vastu Praxis

Pogovor

Spasite sebe i spasili ste druge. Spasite druge i spasili ste sebe. Kretanje prema Svijetu je istina Svijeta. Kretanje prema svijesti je istina svijesti. Vaša je misija univerzalna. Krenite onim putem koji vam je predodređen. Vaš put je put do Vječnosti. Vaš je život kreacija. Vaša slika je slika Božja. Vaša svijest je slika uma. Vaša kreacija je slika istine. Vi ste tvorac isto kao što je Bog Stvoritelj. Vi ste istina, jer istina je Bog. Kada gledate Svijet jasno i širom otvorenih očiju, vaše oči odražavaju realnost da vas je stvorio Bog. Kada gledate Boga, oči vam odražavaju istinu Svijeta. Vaše je oči stvorio Stvoritelj te vi možete gledati kroz njih onako kako je on stvarao, dakle gledate i stvarate. Vaše oči su vaša svijest, a vaša duša je sve ono što stvorite. Vaše tijelo je vaša svijest. Vaše ruke su vaša svijest. Vi promatrate sebe i tako stvarate sebe. Vi promatrate ljude i stvarate ljude. Vi promatrate Svijet i stvarate Svijet. Vi opažate Svijet i Svijet stvara vas. Vi opažate Svijet i Svijet sam sebe stvara. Gledate realnost i realnost vidi vas. Vidite realnost jednako kao i sve druge koji vas okružuju. Kada se krećete prema vrhu Svijeta, Svijet je u vašoj blizini. Kada se krećete prema njemu, Svijet se nalazi na vrhu. Ako ga vidite, onda vidite svoju ljubav. Vaša ljubav je vaša kreacija, podarena i stvorena od Boga jednom za svagda. I baš kao što je Bog stvorio ljubav koja je postojala uvijek, svuda i posvuda, tako i ja vama predajem ovu knjigu za sva vremena vašeg života i sva vremena cjelokupnog postojanja. Vi ćete ovo imati jednom za svagda, a imat ćete to onda kada budete za svagda. Kada postanete svagda, kretat ćete se uvis i put će pred vama biti posut cvijećem. Kada postanete svagda, kretat ćete se posvuda i put će pred vama biti popločen prostranstvima i svjetovima. Kada budete posvuda, put pred vama biti će od cvijeća. Uzmite to cvijeće i podijelite ga, poklonite svakome cvijet tog vječnog života. Pokažite put, učinite da bude svima momentalan i ravan. Svatko mora imati vječni život i svakomu mora biti podaren put. Svatko ga ima u svojoj duši. Otvorite svoju dušu i pokažite cvijet svoje radosti svima oko vas. Spoznajte tu realnost u onom duhu, u kojem ste je već spoznali. Dođite do onog što već znate. Budite ono što već jeste. Spasite sebe i spasite druge pa će vaš um biti momentalan u Vječnosti, a Vječnost će postati utjelovljenje vašeg uma. Kada u jednom trenu svog uma ugledate sebe, to će biti uskrsnuće svih i svakog. Svatko tko je prisutan mora uskrsnuti, svatko tko je živ ne smije nikad umrijeti. Na tom principu univerzalnog neumiranja izvršite univerzalno uskrsavanje, jer suvremeno znanje predstavlja znanje spasenja, a istinsko se spasenje zasniva na onome što morate znati. Dolazak  Spasitelja  leži u tome da vi osvijestite ono znanje koje već imate te da upotrijebite ta znanja. U tome se i sastoji dolazak Spasitelja do svakog čovjeka. Vi možete ta znanja imati i trebate pomoću njih spasiti sebe. Čitavo će spasenje prispjeti do sviju. Jer mi možemo biti spašeni onda kada se svaki za sebe spasi, jer možemo biti spašeni onda kada se svi zajedno spase. Mi se krećemo tamo, gdje je spasenje zanavijek. U svakom ćemo se slučaju spasiti. Vaš je zadatak dovesti spasenje na razinu djela, a djelo mora postati spasenje u vječnom životu. Jer samo je vječni život istinsko spasenje, jer samo je istinsko spasenje vječni život.

733 str. ” Uskrsavanje ljudi i vječni život od sada je naša realnost” (2002.)

Grigori Grabovoi

 

„STRUKTURA ČIŠĆENJA DUŠE“
preuzeto iz predavanja Grigoria Grabovoia

„O Ljubavi Božjoj“

 

„Čovjek može postići da njegova Duša bude kristalno čista. Ukoliko se takav
čovjek pojavi u epicentru nuklearne eksplozije, sve informacije eksplozije
bivaju na takav način transformirane kao da se eksplozija nije ni dogodila. To
može postići kristalno jasna Duša! Stoga sve tehnologije, koje mi iznosimo,
imaju za cilj dosezanje stanja kristalno jasne Duše. Strukture koje se postave
na razini Duše, bivaju prenesene iz unutrašnjeg svijeta u vanjski.“
Tehnologije izgradnje vječnog fizičkog tijela, Grabovoi iznosi na predavanju
„O Ljubavi Božjoj“.

Nakon prijenosa čitave strukture Duše iz nevidljivog svijeta u vidljivi, čovjek
istovremeno postaje vječan. Tehnologije putem kojih se izgrađuje fizičko
tijelo, spadaju u Tehnologije spasenja.

U našem tijelu nalazi se točka, koja je istovremeno Božja Stanica. To je
jedina Stanica, koja ne podliježe promjeni i koja u sebi nosi funkciju Božjeg
začetka. Ova se Stanica nalazi ispod lijeve lopatice.
Pokušajte osjetiti ovu Stanicu, vidjeti je. Kroz nju teče struja Božje Ljubavi u
čovjeku, koja izgrađuje čitavo fizičko tijelo.
Zamislite kako uvlačite tu struju u sebe. Putem ove predodžbe doista vučete
kroz ovu Stanicu struju Božje Ljubavi u sebe.
Osjećajte kako vas ispunjava struja Božje Ljubavi.
Točka iz koje naša Ljubav teče u vanjski svijet, smještena je ispod grudi. Sve
što se nalazi iza nas, predstavlja naš unutrašnji svijet, jer su pojave Duše
leđa.
U unutrašnjem, nevidljivom svijetu, mi koncentriramo Ljubav i potom je
odašiljemo u svijet koji nas okružuje.
To znači – mi dajemo Ljubav svim ljudima i svijetu koji nas okružuje, jer svijet
tu Ljubav cijelo vrijeme daje nama.
Jedno vrijeme ćete osjećati kako Ljubav počinje iznutra teći u cijeli okolni
svijet. Kad je prostor Ljubavi u vama ispunjen (Ljubavlju Božjom neprekidno
se puni), počinjete osjećati kako Ljubav iz vas struji prema drugim ljudima.
Pri nastanku ovog blaženstva, moguće je odgovor Ljubavi osjetiti, kako od
strane ljudi, tako i cijelog okolnog svijeta.
Sakupljajući i privlačeći struju Ljubavi, osjećate kako se stvara punina.
Stanica na našim leđima je vječna i stoga nepromjenljiva.

Privlačeći struju Ljubavi, trudite se njome povezati i ispuniti obližnje stanice.
Širite Ljubav, koju imate prema Bogu u svojim vlastitim stanicama. To je Božja
Stanica. Širite tu Ljubav na sve stanice, koje se nalaze pored ove Stanice i
kad počnete osjećati da vaša Ljubav obuhvaća ove stanice, povežite Božju
Stanicu sa vašim stanicama.
Čim ste obavili ovo povezivanje, dajte impuls svim stanicama svoga tijela i
promatrajte što osjećate i vidite!

************************************************************************************************************

Izbor sustava vlastitog razvitka nije moguće izvesti samo putem logike. Naravno, vi postavljate cilj ispred sebe, nastojite ga postići, no u vašoj Duši već je sadržan zadatak, koji je neophodno prije svih ostalih obaviti. Stoga, provodeći koncentracije, u početku može doći do realizacije tih zadataka, zadataka Duše, koji se ne odnose samo na vaš, nego i na sveopći razvitak. Ispunjavajući taj zadatak, vi osjećate da vam je u prvom redu neophodno to ostvariti, vi to osjećate na unutrašnjoj razini, na razini razvitka Duše, na razini Stvoritelja.

Uređivanje poruke

************************************************************************************************************ Životna zadaća sastoji se u tome da se znanje Duše prevede u logičnu formu i potom svjesno primijeni. Za to nam je potrebno znanje, koje dolazi od Stvoritelja! Pritom je ovo jedinstveno znanje izraženo terminologijom i pojmovima moderne znanosti.
************************************************************************************************************

Praktična realizacija mog učenja zasnovana je na tome da učenici svoje djelovanje putem Svijesti, upotrijebe u svrhu općeg spasenja i sprečavanja globalne svjetske katastrofe, ostvarujući istovremeno, svoje osobne zadatke. Pritom se Svjetlo Svijesti prostire na svjetlosnu predodžbu bilo kojeg dogadjaja u svijetu i provodi se stvaralačko upravljanje željenim dogadjajem. Ovo znači, što češće pojedinac primjenjuje metode i tehnologije učenja Grigoria Grabovoia, u cilju rješavanja vlastitih zadataka, to je veći utjecaj u pravcu spasenja svih. Stoga je primjena i širenje metoda učenja Grigoria Grabovoia, najbrži način ostvarenja željenih rezultata, jer, sukladno Zakonima Stvoritelja – svaki – spašavajući druge – Svoje dobije.
*************************************************************************************************************
Sve u Svemiru predstavlja objekt informacija, cijeli svijet je kompliciran informativni sistem. U životu svakog pojedinca informacija igra odlučujuću ulogu. Sva živa bića na zemlji su od momenta rodjenja sve do kraja svoje egzistencije, objekti informacija unutar jedinstvenog informativnog polja.
Život na Zemlji bi bio nemoguć kad bi živim bićima bilo onemogućeno prihvatiti informacije iz Univerzuma ili ih ne biti u stanju razumjeti, iskoristiti za vlastite potrebe, te ih poslati drugim objektima informacija.
Svi objekti u svijetu su neodvojivo povezani informativnim strukturama. Ukoliko se bilo gdje u sistemu dogodi informativna promjena, mijenja se sistem kao cjelina.
*************************************************************************************************************
Čovjek je informativni objekt, bolest takodjer; svaka situacija predstavlja skup informativnih objekata i odnosa oko sebe. Čovjek u svojoj sposobnosti mišljenja, koji je sposoban sve stvoriti, u stanju je stvoriti bilo kakve informativne objekte, ispuniti ih potrebnim kvalitetama i osobinama i djelovati kroz njih u zajedništvu sa okolnim informativnim poljem. Jednom rječju: upravljati njima! Pritom je neophodno primijetiti da jedno odredjeno – ali nesvjesno – upravljanje informacijama stalno proizlazi od nas. Upravo to upravljanje nas spašava od katastrofa i kataklizma.

*************************************************************************************************************
Pitanje Grigoriu Grabovoiu: Što je bolest?
-Bolest je nepoklapanje želja i potreba sa egzistirajućim zadacima u svijetu. Bolest se mora promatrati s pozicije harmoničnih odnosa u svijetu. Ako se princip harmonije povrijedi negdje ili u nečemu, nastaje neugoda.
-Grigori Grabovoi, što je zdravlje, prema Vašem razumijevanju?
-Zdravlje je stanje realnosti, pri kojem su odnosi izmedju ljudi i u vanjskom svijetu, u najvećoj mogućoj harmoniji. Zdravlje nije samo fizičko stanje. To je kako moralni, tako i socijalni i čak politički fenomen. Zdravlje je sistem odnosa u kojem egzistira zdravo tijelo.
************************************************************************************************************
Čovjek putem svojih duhovnih struktura u direktnoj vezi i interakciji sa čitavim svijetom (vanjska realnost). Razumjevajući ove duhovne strukture i odnose, dolazimo do spoznaje da je svaki čovjek direktno i neodvojivo povezan sa čitavim svijetom, te putem svojih misli, osjećaja i djelovanja, predstavlja uzrok promjene u njemu.
Isto tako, svaka promjena vanjske stvarnosti uvjetuje promjenu unutrašnje realnosti.
************************************************************************************************************

Cijeli svijet posjeduje jednu informativnu strukturu.

Čovjek je svjetlosna struktura, koja u sebi sadrži informacije.

U čovjeku postoje 3 Božanske strukture:

-Duša
-Duh
-Svijest
************************************************************************************************************
Navedena trijada izgradjuje kako čovjeka, tako i sveukupni svijet.
************************************************************************************************************
Prema raspoloživim spoznajama, svijet je izgradjen na slijedeći način:

Duša stvara Svjetlo i informaciju, Duh prenosi informaciju iz Duše u Svijest, koja preuzima informaciju, realizirajući je u formu objekata (materiju), koje čovjek percipira u svojoj okolini.

Svijet je direktno ovisan o Svijesti čovjeka.
************************************************************************************************************
Regeneracija “izgubljenog” (operativnim putem odstranjenog) organa moguća je jer je informacija o zdravom organu neprekido prisutna.
Fizičko tijelo je manifestirana struktura, koja se razvija iz informativne strukture, Pra-Matrice, koja predstavlja perfektnu Normu Stvoritelja.
*************************************************************************************************************
Brojevi kao energija Stvortelja

Iza svakog broja nalazi se odgovarajuća duhovno-energetska vibracijska struktura. Isto vrijedi za svaki brojčani niz.
Brojčani nizovi, koje Grabovi navodi u svojim knjigama “Metode koncentracje” i “Obnavljanje organizma koncentracijom na brojčane nizove”, povezani su sa upravljanjem unutar duhovnih Sfera.
Stoga rad sa ovim brojevima dovodi do razvoja Duha.
*************************************************************************************************************

Svako naše djelovanje prema okolnom svijetu projicira se na našu unutrašnjost.

– Ako smo ispravno razumjeli informaciono polje i strukturu toga svijeta, koji se kreće k nama, ako smo je ispravno prodijagnosticirali, ako smo taj svijet ispravno stvorili u narednom vidu djelovanja naše Svijesti, Duha i fizičkoga tijela i ako smo to učinili harmonično – time i unutar sebe stvaramo i podržavamo harmoniju.

Ako ne podržavamo harmoniju – kod nas dolazi do razaranja fizičkog tijela.

– Na taj način naše harmonično poimanje okolnog svijeta – predstavlja pomladjivanje našeg fizičkog tijela.

Starost – nastaje usljed neharmoničnih djelovanja prema okolnom svijetu. To je refleksija Boga, koja pokazuje čovjeku – kako se on odnosi prema fizičkom prostranstvu okolnog svijeta.  To je kao odnos čovjeka prema Samomu Bogu. I ako se odnosimo prema bilo kojoj točki prostranstva neharmonično – to znači da se i prema Bogu odnosimo neharmonično (zato što je i tu točku, takodjer, stvorio Bog).

*************************************************************************************************************

 U početku se puno praktikanata TS pita da li metode i tehnike primjenjuju ispravno, javljaju se mnogobrojna pitanja u tom pravcu. Odgovor  Grigoria Grabovoia na ovakva pitanja glasi:

„Prakticiraj dalje! Vjeruj u sebe! Sve što činiš, činiš ispravno, upravo tako kako želiš imati. Ti sam znaš što ti je činiti!

Jer, Duša bira put koji je ispravan upravo za tu razinu Svijesti, u tom trenutku i tom emocionalnom stanju.“

*************************************************************************************************************

Tri principa nove medicine

Grigori Grabovoi je prije kratkog vremena opisao tri principa nove medicine:

  1. Razvitak Duha mora se osigurati do nivoa na kojemu je čovjek u mogućnosti na duhovnoj osnovi obnoviti (iznova stvoriti) fizičko tijelo.

Nova medicina, dakle, treba ne samo osigurati životne procese fizičkog tijela; ona treba osigurati razvitak čovjekovog Duha do nivoa na kojemu je čovjek u stanju na duhovnoj osnovi stvoriti čitavo fizičko tijelo, kao i dogadjaje u bilo kojem Svijetu, bilo kojem Prostoru, bilo kojem prostorno – vremenskom kontinuumu.

  1. Nova Medicina mora osigurati ostvarenje specijalnog prostorno – vremenskog područja, u kojemu je reprodukcija materije ostvariva.

Reprodukcija čovjekovog tijela treba biti ostvariva u bioorganskim uvjetima unutrašnjeg i vanjskog okruženja, na čijim temeljima će funkcionirati tijelo u ovisnosti o Duhu, Duši i sveukupnim informacijama Svijesti.

Time su pred novu medicinu postavljeni zadaci, koji nisu neposredno vezani zu fizičko tijelo čovjeka. Zadatak je sastoji u stvaranju prostorno – vremenskih područja u kojima se reprodukcija materije uistinu ostvaruje i fizičko tijelo stoga tamo slobodno može funkcionirati.

  1. Fizičko će tijelo, reproducirano od strane Duha, u interakciji sa Dušom i Duhom, reproducirati i obnoviti druga tijela.

Bit će to umjetnost iscjeljenja u svojem autentičnom obliku. Kad govorima o razvijenim  osobnostima, razvijenim  Dušama, one su u stanju ne samo reproducirati tijelo drugih ljudi, već su u mogućnosti pojedinačne segmente Duše strukturirati u pravcu vječnog stvaralačkog razvitka.

Svijet se neprekidno razvija. Reakcija na novu promijenjenu sitauciju treba brzo nastupiti. Pritom se radi o slijedećem: kad iscjelitelj primijeti odredjenu situaciju, koja se treba promijeniti u pravcu harmonije svijeta kako bi se ostvario daljnji razvitak, tad on treba biti u mogućnosti strukturirati neophodan element Duše drugog čovjeka, bez misli, bez riječi ili posrednih djelovanja, već tako da drugi čovjek trenutačno time raspolaže. Mora se, dakle, dogoditi trenutačno.

Što je, prema mišljenju Grigoria Grabovoia, za to potrebno?

Da bismo nekom trenutačno pomogli normalizacijom konfliktne situacije, ne smijemo, prije svega, prema toj situaciji biti ravnodušni. Sposobnost pravovremene percepcije problematične situacije u prometu, zamjećivanja da je saradnik loše raspoložen ili da nepoznat čovjek ima bolove i t.d., već pomaže normalizaciji konkretnog problema, jer zamjećivanje nečega znači prenošenje situacije u novu realnost; dijagnoza i upravljanje protječu, dakle, istovremeno. Praktično to znači trenutačno popravljanje situacije.

Citat Grigoria Grabovoia: “Interakcija fizičkog tijela sa Duhom i drugim tijelima, bit će od strane nove medicine tretirana kao interakcija ravnopravnih objekata na informativnoj razini kroz ostvarivanje stvaralačkog mišljenja”.