Ayurveda & Vastu Praxis

BROJČANI ATLAS STVARANJA ČOVJEKA I VJEČNOG ŽIVOTA

UVOD

Brojčani nizovi u mojim djelima postoje u svijesti, koja percipira te nizove, kao i u informaciji cijelog svijeta. Unutar apsolutnih koordinata sfere cjelokupne informacije svijeta svaki brojčani niz, kao i bilo koji drugi element informacije, nalazi se u istom polju. Stvoritelj, koji je organizirao svijest s ljubavlju ka vječnom životu, odredio je mjesta spajanja informacije svijesti i vanjskog informativnog polja u odnosu na svijest. Brojčani nizovi određuju njihov položaj u području mozga s obzirom na moždana tkiva i na cjelokupni organizam. Sadržaj svijesti u obliku brojčanog niza pri dodiru s konkretnom fizičkom materijom omogućuje spoznaju da duša stvara fizičku materiju. Brojčani niz označava konkretnu tehnologiju stvaranja konkretne materije fizičkog tijela pomoću duše. Na taj način, pridruživši brojčane nizove fizičkom tijelu čovjeka, možemo dobiti metodu izgradnje fizičkog tijela, a istovremeno i obnavljanje duše iz tijela. To je temeljna pozicija u apsolutnom prostranstvu informacije. Na taj je način otkrivena tajna stvaranja čovječanstva te ona postaje znanje dostupno svima. Bog, stvorivši čovječanstvo, dao mu je znanje o metodama kojima će samostalno stvarati vlastita fizička tijela pomoću djelovanja svijesti i duše. Iz svoje vječnosti Bog je predao znanja, koja omogućuju vječno življenje u svojim fizičkim tijelima svim ljudima i drugim bićima, koja žive na svijetu. Promatrajući brojeve koji su izloženi u knjizi, prelazeći s jednog broja na drugi odozgo prema dolje, možemo graditi tijelo čovjeka te na taj način i ozdravljivati, pomlađivati, osiguravati vječni život svog fizičkog tijela i svih drugih. Kada radite za sebe, onda prije nego počnete s koncentracijom fiksirajte misao da se stvaralački rad odnosi na Vas. Isto tako možete zamisliti da se Vi nalazite unutar stožaste površine od nizova ili iza vertikalne površine od nizova, koji kao da se nalaze u zraku. Ako na isti ovaj način zamišljate drugoga, onda to radite za drugoga. Možete pregledavati ili iščitavati niz za nizom pa fiksirati niz na kojem ste se zaustavili, te potom nastaviti dalje. Možete također intuitivno nalaziti u knjizi potrebne nizove ili stranice, pa ih percipirati. Ako ne budete samo gledali u nizove, nego i misaono radili s njima na načine koje ste naučili iz mojih djela, onda ćete brže postizati rezultate. Ova metoda koncentracija na nizove brojčanog atlasa može se upotrijebiti za uskrsavanje. Nizove je moguće upotrebljavati ne samo u odnosu na čovjeka, nego možete zamišljati iza brojeva i životinje te druge žive organizme, čiji se događaji moraju normirati. Događaji su vezani za život isto kao što je život vezan za njih – putem vječnog samorazvoja. Prilikom primjenjivanja takvih nizova visoke koncentracije vječnosti za osiguravanje neumiranja i vječnog života usredotočite pažnju na to da što je veća visina, to je manje brojeva. Na maksimalnoj visini iza konačnog broja znamenki pojavljuje se prostor vječnog čovjeka i drugih živih bića, prostor gdje su živa bića neovisna o brojevima i bilo kojim drugim konačnim veličinama. Dakle, dovođenjem svijesti do tog polja putem koncentracija na brojčane nizove knjige i putem znanja o postojanju ovog prostora, vlastita svijest živog bića osigurava vječni život svom fizičkom tijelu, u kojem se ona nalazi, kao i svima drugima.

Svaki broj proizvela je svijest tijela i on je usmjeren na usvajanje pomoću svijesti drugih bića, to jest na prijenos znanja o pojavljivanju informacije drugima.

Kada Vi usredotočujete pažnju – brojčani nizovi nekih knjiga nalaze se pokraj vas, a poslije svakog niza brojki dana su početna slova naziva knjige iz kojih je uzet brojčani niz – Vi dobivate znanja iz samog života, i to vječnog. Vi možete osjetiti da prisutnost nizova pored vas upravo odiše životom. Vi se takoreći kupate u životu i u njegovoj energiji i shvaćate da je život uistinu vječan, jer uvijek postoji uz Vas, u Vama i u svima drugima. Stvoritelj tako sjedinjuje vas i sva živa bića na duhovnoj osnovi i Vi shvaćate da je u biti život vječan, čak i po tome što je jednom manifestiran duh nesumnjivo vječan i Vi živite vječno već zbog toga.

U atlasu su izloženi brojčani nizovi iz sljedećih mojih djela, zabilježenih u odgovarajućim radovima pod kraticama:

1.1. Koncentracija na brojeve biljaka za obnavljanje organizma. 1. dio

1.2. Koncentracija na brojčane nizove biljaka za obnavljanje organizma. 2. dio

1.3. Koncentracija na brojčane nizove biljaka za obnavljanje organizma. 3. dio

2. Upravljanje u sportu

3. Obnavljanje organizma čovjeka pomoću koncentracije na brojeve

4.1. Brojčani nizovi kamenja za vječni razvoj. Svezak 1

4.2. Brojčani nizovi kamenja za vječni razvoj. Svezak 2

4.3. Brojčani nizovi kamenja za vječni razvoj. Svezak 3

5. Brojčani nizovi zvijezda za vječni život

6. Uskrsavanje ljudi i vječni život – od sada naša realnost!

7. Normiranje sastava kemijskih elemenata pomoću koncentracije na brojeve

8.1. Obnavljanje materije čovjeka pomoću brojčanih koncentracija. 1. dio

8.2. Obnavljanje materije čovjeka pomoću brojčanih koncentracija. 2. dio

9.1. Brojčani nizovi psihološkog normiranja. 1. dio

9.2. Brojčani nizovi psihološkog normiranja. 2. dio

10. Koncentracije na brojčane nizove za obnavljanje organizma domaćih životinja i ptica

11. Brojevi za uspješan biznis

12. Brojčane koncentracije na proizvode

13. Koncentracije na brojeve za obnavljanje organizma pasa

14. Koncentracije na brojeve za obnavljanje organizma mačaka

15. Metode promicanja djela Grigoria Grabovoia u društvenim mrežama

16. Upravljački brojčani nizovi za zaštitu ustavnih prava

224229782

224229801224229811

Share