Ayurveda & Vastu Praxis

Upravljanje – Koncentracija – Mišljenje

U Učenju Grigoria Grabovoia kao element upravljanja, na prvom je mjestu Zadatak spasenja svih putem Tehnologije korištenja različitih elemenata upravljanja na razini: Duše, Duha, Svijesti, fizičkog tijela itd.

Razumijevajući Učenje Grigoria Grabovoia, svaki čovjek može postati gospodar svoje sudbine. Svaki seminar obuhvaća više od 20 različitih metoda upravljanja unutrašnjim i vanjskim dogadjajima vlastitog života. Ovo obuhvaća i obnavljanje zdravlja, uz poticaj širenja Svijesti, primjenom od strane Grigoria Grabovoia predstavljenih metoda.

Ovdje posebno naglašavamo da Grigori Grabovoi metode koncentracije Svijesti daje upravo kao metode koncentracije, ne kao meditaciju. Razlika je u slijedećem: kod odredjenih oblika meditacije, potrebno je isključiti proces mišljenja, pri čemu se okolni prostor nastoji razložiti i s njim se stopiti. Metode koncentracije Grigoria Grabovoia predpostavljaju upravo proces mišljenja, kroz koji, koncentrirajući se na zadatak na kojemu ste aktivni, upravo ostvarujete svoj cilj. Ostvarenje konačnog cilja ubrzava se koncentracijom na sveopću dobrobit.

Ispravno mišljenje podrazumijeva spoznaju bezgranične Ljubavi Božje u svakom našem djelovanju, u svakoj situaciji. Sjetite se da se svako vaše djelovanje ostvaruje na najbolji mogući način! Kad počinjemo razumijevati da se svi dogadjaji u životu ostvaruju  u pravcu jednog jedinog globalnog cilja – našeg vječnog razvitka – spoznat ćemo da se sve i uvijek dešava samo za naše dobro, jer je djelovanje Stvoritelja u svakoj našoj aktivnosti prisutno. A, djelovanje Boga je Njegova Ljubav, usmjerena na svakoga pojedinačno i na sve zajedno. Prisustvo Ljubavi Božje u svakom dogadjaju, dopušta maksimalno reduciranje posljedica našeg nestvaralačkog djelovanja (negativne misli, riječi, emocije). Upravo na temelju toga možemo odgonetnuti preporuku: Zahvaljujte Bogu za sve dobro i loše! U teškim trenucima našeg života On nas nosi na svojim rukama. Uzmemo li u obzir razinu naše Svijesti, spoznajemo da su svi nepovoljni dogadjaji, uključujući i bolesti – Učenje, putem kojeg zajedno s Njim, moramo proći kako bismo ispravno strukturirali našu Svijest i uspješno realizirali Zadatak Boga – Vječni harmonični razvitak čovjeka i realnosti koja ga okružuje.

***********************************************************************************************************

Sve više ljudi se poistovjećuje sa temeljnom mišlju Grigoria Grabovoia „Spasenje i harmoničan razvoj…“ oplemenjujući tom idejom vlastiti život. Rezultat toga je ispunjen i svjesno pozitivno življen  život koji respektira Veliku Cjelinu a time i harmoniju, zdravlje i više mira u svijetu.

Sve je u neprekidnoj promjeni. Mi smo u središtu neprekidnih promjena, novih percepcija, nove svijesti u okvirima jednog inteligento razvijajućeg internacionalnog  društva.
Grigori Grabovoi je svojim metodama utjecao na fascinantnu pozitivnu promjenu mnogih ljudi.
Tko je taj čovjek?
Grigori Grabovoi kako zdravlje tako i bolest vidi s jedne posve drugačije „više“ pozicije, drugačijim očima od najvećeg broja konvencionalnih liječnika.
Istinsko znanje nalazi se u dubini Duše svakog čovjeka i upravo ta znanja odredjuju percepciju svijeta.
Grabovoi k tome kaže: „…Sve što egzistira uokolo – Zemlja, Sunce, Zvijezde, Nebo, cijeli Univerzum – je sagradjeno na jednoj strukturi, uključujući svijest Stvoritelja. Dakle, ako na odgovarajući način uključimo Duh i Svijest, možemo oživjeti čovjeka, stvarati prostranstva i obnoviti svijet. Mi možemo provesti bilo koje stvaralačko djelovanje!“
Centralni element Univerzuma, koji uključuje sve ostale elemente, prema Grigoriu Grabovoiu je Svijest. Time promjena Svijesti dovodi do promjene svih ostalih involviranih elemenata. Odlučujući utjecaj na prostor koji nas okružuje jest kolektivna svijest svih objekata, prije svega kolektivna svijest ljudi.
Ako kolektivnu Svijest ljudi učinimo osjetljivom  za spasenje i harmoničan razvoj svijeta uz besmrtnost fizičkog tijela i  sretan život u harmoniji, to će postati realnost!
Pritom svatko može Učenje Grigoria Grabovoia odmah praktično primijeniti. Primljena informacija „Spasenje i harmoničan razvoj…“ se svjesno ili nesvjesno prenosi na sve ostale vanjske elemente realnosti. U praksi to izgleda ovako: čovjek koji je ovo Učenje primio, prolazeći pored drveta, može na to drvo aktivno utjecati nekom metodom. Drvo će bolje rasti ili će se njegovo zdravlje obnoviti. To znači da se formira jedna nova realnost, stvorena aktivno od strane čovjeka, jer primijenjeni princip „Makro – upravljanja“, upravljanja u pravcu kolektivne blagodeti, pruža nam mogućnost upravljanja budućnošću.
Ako se osobni zadatak uz individualnu kvalitetu misli uklapa u Cilj Stvoritelja, bit će automatski ostvaren u okviru globalnog Makro-zadatka i upravljanja. To znači da će samo oni ciljevi koji se uklapaju u duhovni zadatak Jedinstva čovjeka i Stvoritelja, biti ostvareni. Niži ciljevi, kao što je razaranje nekog subjekta ili prevarantske „podmukle“ namjere i djelovanja  se neće trajno realizirati, jer ne odgovaraju „Viziji“ i Zadatku Stvoritelja.
U svojem Učenju Grabovoi svjesno primjenjuje pojmove: „Stvoritelj“ (Bog), „Ljubav“, „Svijest“, „Duša“ i „Duh“, jer sve ove teorije, jednadžbe i situacije, kao i sve metode i tehnologije komunikacije čovjeka sa Bogom, Stvoriteljem u toku uspješnog savladavanja Zadatka spasenja i harmoničnog razvoja, bazirane su na osnovnom principu prema kojemu Univerzum ima jedan temelj: „Normu Stvoritelja“!
Tako je Grabovoievo uvjerenje, kao i uvjerenje njegovih sljedbenika da je spasenje civilizacije na Zemlji od moguće globalne katastrofe, kao i harmoničan razvoj ove civilizacije u skladu sa svim drugim učesnicima u prostorno – vremenskom kontinuumu, moguće samo u okvirima razvoja kolektivne Svijesti ljudi živućih na Zemlji i njenog dizanja na višu razinu. Alternativa ovom ne postoji!
„Upravljanje“ znači život u kojemu mi svojom realnošću upravljamo i time se nalazimo upravo u odgovorajućoj realnosti, koju smo sami stvorili. Upravljanje nam omogućava stvaranje novih informacija, ali i korekturu postojećih. Postojeći život se od strane Grigoria Grabovoia smatra  elementom Vječnosti. Razvoj Duše i Duha nam omogućava vječni, harmoničan razvitak i istovremeno nas potpomaže pri rješavanju aktuelnih zadataka.
Ovo Učenje polazi od postavke da Stvoritelj (Bog) u bilo kojoj vjeri i u bilo kojoj kulturi jedinstveno egzistira. To nije nikakva religija, već isključivo znanje o samoj Kreaciji, koje je Grigori Grabovoi oživio.
Metode nisu tajna, nisu ezoterika niti okultizam. Sve se nalazi unutar nas i svatko može ovo znanje koristiti. Mora se samo stvaralački u smislu spasenja i harmoničnog razvoja koristiti.
Vezano uz metode iscjeljivanja utvrdjuje slijedeće: čovjek je informacioni objekt, „bolest“ takodjer i svaka situacija je sveukupnost informacionih objekata i njihovih odnosa. Čovjek je svojim Duhom i svojom sposobnošću mišljenja  sposoban sve stvoriti, dakle može stvoriti bilo koje informacione objekte, ispuniti ih potrebnim kvalitetama i osobinama i putem njih djelovati u vanjskom inforamacionom polju: upravljati njima! Pritom je važno naglasiti da odredjeno manje ili više svjesno upravljanje informacijama, stalno od nas polazi.
Odlučujuće je kod Grabovoia forma Učenja bez doktrine. Vi radite prema vlastitoj intuiciji, vlastitom ritmu i vlastitom intenzitetu. Nema propisa. Postoje samo preporuke i temeljni ciljevi. Radi se o pomoći za samopomoć za ostvarenje drugačije samosvijesti i s tim povezanog oživljavanja samoiscjeliteljskih snaga. Iznesena deviza je: postaviti cilj koncentracije, slijediti intuiciju, razviti rutinu, ostvariti rezultate.
Poneke metode nam mogu izgledati banalne, prebanalne da bi djelovale. Ali, Univerzum je sagradjen i strukturiran posve jednostavno. Potrebno je te strukture samo upoznati, kako bi se uspješno koristile u ostvarivanju rezultata. Posebno važni su naši pozitivni, životno – podržavajući stavovi i naš respekt prema Univerzalnim zakonima, vjera u Mudrost i perfekciju Kreacije.To zovemo „kvalitet misli“.
Za ovladavanje metodama Grigoria Grabovoia neophodno je slijedeće:
  • uspostaviti svjesnu komunikaciju sa Dušom
  • djelovati iz razine Duše, a Duša je Ljubav
  • ispravno misliti
Ispravno mišljenje podrazumijeva spoznaju bezgranične Ljubavi Božje u svakom našem djelovanju, u svakoj situaciji. Sjetite se da se svako vaše djelovanje ostvaruje na najbolji mogući način! Kad počinjemo razumijevati da se svi dogadjaji u životu ostvaruju  u pravcu jednog jedinog globalnog cilja – našeg vječnog razvitka – spoznat ćemo da se sve i uvijek dešava samo za naše dobro, jer je djelovanje Stvoritelja u svakoj našoj aktivnosti prisutno. A, djelovanje Boga je Njegova Ljubav, usmjerena na svakoga pojedinačno i na sve zajedno. Prisustvo Ljubavi Božje u svakom dogadjaju, dopušta maksimalno reduciranje posljedica našeg nestvaralačkog djelovanja (negativne misli, riječi, emocije). Upravo na temelju toga možemo odgonetnuti preporuku: Zahvaljujte Bogu za sve dobro i loše! U teškim trenucima našeg života On nas nosi na svojim rukama. Uzmemo li u obzir razinu naše Svijesti, spoznajemo da su svi nepovoljni dogadjaji, uključujući i bolesti – Učenje, putem kojeg zajedno s Njim, moramo proći kako bismo ispravno strukturirali našu Svijest i uspješno realizirali Zadatak Boga – Vječni harmonični razvitak čovjeka i realnosti koja ga okružuje.
Upravljanje realnošću u pravcu vječnog harmoničnog razvitka utemeljenog na sveopćoj i sveprisutnoj Ljubavi odvija se putem slijedećih 6 područja:
  • brojeva
  • geometrijskih oblika
  • riječi
  • zvukova
  • boja i
  • svjetla
Brojevi su simbolični instrumenti osnove svih znanosti – matematike.  Matematika, koja predstavlja alat znanosti, istovremeno je jezik Boga.
Sve stvoreno u trodimenzionalnom svijetu, što služi samoobnovi i samoregulaciji, sazdano je prema zakonima matematike. Iracionalni, imaginarni brojevi – to je matematika koja djeluje izvan beskonačnosti. Tamo postoji drugačija logika, drugačiji aksiomi, tamo ne postoji vrijeme. Tamo su temelji Bitka.
„Omnia in numeris sita sunt“ – „Sve je u brojevima sadržano“ (lat.)
Otuda dolaze i brojevi Akademika Grigoria Grabovoia, namijenjeni obnavljanju zdravlja i upravljanju dogadjajima.
Oni su Mjera Božanske Norme za tijelo čovjeka.
Intervali medju pojedinim grupama brojeva takodjer nisu slučajni. To je takodjer prostor šutnje. Kad se na njih koncentriramo jedno vrijeme, možemo čuti, čak i vidjeti vibraciju koja stvara zvuk koji se realizira kao melodija ili kao riječ. To je stanje Duha. Za to stanje ne postoje adekvatne riječi, ono se može samo osjećati. I, zadržati u pamćenju. …
(Izvor – razni tekstovi Svet centra)
************************************************************************************************